Autodos

Protecția datelor cu caracter personal

Declar şi consimt în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile Regulamnetului (UE) 2016/679 al Parlamentului european şi Consiliul Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în cea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrograre a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Sunt de acord ca societatea SC AUTO DOS SRL, cu sediul în Loc:Abrud, Str: Lt.Anca Virgil Nr:14, Jud: Alba, Romania, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în contractul de colaborare, la emiterea facturii, oferte de pret, bonuri de comană în următoarele scopuri: Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților.


Copyright © AutoDOS 2024.

Ne gasesti si pe
Facebook logo