Autodos

Termeni și condiții

S.C. Auto Dos S.R.L. cu sediul in Loc. Abrud, Str. Lt. Anca Virgil Nr. 14 , CUI: RO21861275, Nr inregistre la registrul comertului: J01/729/2007, tel: 0740779399, email: ciprian@autodos.ro.

Produsele comercializate de noi sunt numai marci cunoscute in domeniu la care acordam acelasi termen de garantie ca si producatorul.

 1. Oferta de pret
  1. Oferta de pret are un termen limitat de valabilitate. Consultati vanzatorul in legatura cu termenul de livrare si pretul unei oferte anterioare.
  2. Oferta de preț contine detaliat produsele comandate, dar, tiparit, acesta nu este un Bon Fiscal, Aviz de insotire a marfii sau factura.
  3. Clientul va fi instiintat telefonic, prin SMS sau email sub forma: Oferta cu numărul … din data de … are valoarea de …. lei. Cu stimă, "Operatorul" - SC Auto Dos SRL.
  4. Dupa confirmarea comenzii, aceasta va fi procesata.
 2. Bon de comanda
  1. Comanda ferma a unei oferte de pret reprezinta obligatia clientului de a ridica bunurile comandate, transferandu-se in Bon de Comanda, avand valoare de contract vanzare cumparare.
  2. Bonul de comanda este un document care atesta comanda ferma a produselor, respectarea pretului si termenului de livrare precizat de catre furnizor.
  3. Bonu de comanda contine acelasi numar de ordine ca si oferta de pret, avand o data diferita in functie de data confirmarii comenzii de catre client.
  4. Clientul va fi instiintat telefonic, prin SMS sau email, atunci cand produsel sunt pregatite pentru livrare, sub forma: Comanda cu numărul … din data de … în valoare de … lei este pregătită pentru livrare. Cu stimă, "Operatorul" - SC Auto Dos SRL.
 3. Aviz de insotire a marfii
  1. Aceasta este documentul de insotire a marfii in timpul transportului.
  2. Prin O.M.E.F. nr. 2.634/2015, avizul de insotire a marfii este recunoscut prin codul 14-3-6A. Asa cum este reglementat, avizul este utilizat nu numai pentru insotirea marfurilor in cadrul unei operatiuni de vanzare, ci si pentru insotirea pe timpul transportului a diverselor categorii de bunuri expediate in diverse situatii. Astfel, conform ordinului Ministerului Finantelor Publice, avizul este utilizat, in functie de destinatia bunurilor expediate sau receptionate, drept:
   • document de insotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz;
   • document ce sta la baza intocmirii facturii, dupa caz;
   • dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi entitati;
   • document de primire in gestiune, dupa caz;
   • document de descarcare din gestiune a bunurilor cedate cu titlu gratuit.
  3. Semnarea documentului reprezinta un contract de vanzare cumparare iar clientul poate, prin comun acord cu vanzatorul de a pleca din magazin cu piese comandate pentru a le compara cu cele de inlocuit, agajandu-se a le inapoia intacte in cazul de nepotrivire, fara urme de utilizare sau ulterior achitarii acestora conform listei de pret prezentate initial.
  4. In cazul achitarii unui avans conform ofertei de pret, acesta nu va mai fi returnat in cazul renuntarii la comanda!
  5. Avizul de insotire a marfii contine acelasi numar de ordine ca si oferta de pret, respectiv bonul de comanda, avand o data diferita in functie de data livrarii marfii catre client.
  6. Emiterea facturii se face cel tarziu la data de 15 a lunii urmatoare intocmirii avizului, cu referire la avizul care o precede.
  7. Saptamanal clientul va fi instiintat prin SMS sau email cu situatia avizelor, sub forma: Stimate client, în evidenţa noastră contabilă figuraţi cu un sold de … lei reprezentând marfă livrată şi neachitată! Vă rugăm să ignoraţi acest mesaj în situaţia în care plata a fost deja efectuată integral. Cu stimă, "Operatorul" - SC Auto Dos SRL
 4. Garantia
  1. Termenul de garantie in acest caz va fi coform legii H.G. 394/1995 de la data vanzarii.
  2. Produsele care prezintã in perioada de garantie defecte de material sau de fabricatie, vor fi inlocuite cu altele noi, conform H.G. 394/1995, in termen de 30 zile de la data solicitãrii in scris.
  3. Termenul de garantie decurge de la data inscrisã pe facturã sau bonul fiscal la vanzare pe toata perioada impusa de producator sau furnizor dupa caz.
  4. Vanzãtorul este exonorat de rãspunderea privind garantia si aceasta poate fi anulatã in urmãtoarele cazuri:
   • piesa nu a fost montatã intr-un service autorizat sau intr-un service autorizat RAR pentru autoturisme;
   • piesa s-a defectat datoritã unui montaj incorect sau datoritã montãrii impreunã cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;
   • piesa a fost gresit aleasã sau a fost utilizatã pentru alt scop decat cel indicat in catalogul producãtorului;
   • piesa nu a fost identificatã corect datoritã prezentãrii de cãtre cumpãrãtor a unor date eronate sau la montaj nu s-a comparat cu piesa de inlocuit;
   • piesa s-a uzat sau deteriorat datoritã suprasolicitãrii, intretinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandãrilor producãtorilor autoturismului, atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificãrile si reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de producãtorul autoturismul
   • a fost folosit in alte scopuri decat cel prevãzut de constructor sau a fost exploatat in conditii necorespunzatoare (raliuri, competitii sportive, taximetrie etc.);
   • autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altã naturã (socuri termice, electrice, mecanice);
   • piesele prezintã urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, rupturi, deformãri; piesa prezintã o uzurã normalã.
  5. In cazul reparatilor in regie propie, acestea se efectueaza de catre prsonal calificat si instruit conform cataloagelor si manualelor de reparatie.
  6. Piesele care fac obiectul unei reclamatii in garantie vor fi insotite de urmãtoarele documente:
   • factura si chitanta de achizitie
   • certificatul de garantie care s-a eliberat la vinzarea piesei;
   • dovada montãrii piesei intr-un service autorizat sau service autorizat RAR pentru autoturisme (deviz de manoperã);
   • documentul emis de cãtre un service autorizat sau service autorizat RAR pentru autoturisme prin care se constatã si se descrie detaliat defectiunea;
   • copia dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului;
   • documentul din care sã rezulte cã s-a efectuat controlul periodic al autovehiculului.
  7. Se acorda garantie pentru serviciile de manopera, prestarile de servicii efectuate de catre SC Auto Dos SRL sau partenerii agreati, dupa cum urmeaza:
   • 3 luni pentru manopera unei operatii de service, garantie care acopera defectiunile provocate datorita montajului incorect a piesei înlocuite. Uzura naturala si lucrarile de reglaj sunt excluse de la garantie.
 5. Factura
  1. Conform cod fiscal art. 319 alin. 16, pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la alin. (15), persoana impozabilă are obligația de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă.
  2. Conform prevederilor Art. 319 Alin. 29 din Codul Fiscal, semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura.
  3. Termenul de plata este stabilit intre vanzator si client.
  4. Facturile fiscale cu scadente in termen de 30 zile sunt emise doar pe baza de contract.
  5. La data scadentei clientul va fi notificat in scris.
  6. Depasirea scadentei stabilite pentru plata va atrage in sarcina Beneficiarului penalitati de intarziere de 0.3% pe zi din valoarea totala a facturii in cauza, pana la plata integrala a acesteia la care se vor adauga orice alte daune, produse ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a pretului in conditiile contractuale. Obligatia de plata a penalitatilor se naste din ziua imediat urmatoare zilei in care obligatia trebuia indeplinita, conform termenului stabilit cu privire la executarea acesteia si se vor calcula pana la data platii integrale a debitului. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea debitului principal. In momentul ajungerii obligatiei de plata la scadenta, beneficiarul va fi de drept in intarziere fara a mai fi necesara notificarea, in conformitate cu prevederile Art. 1523 Alin. 1 din Codul Civil.
 6. Returul
  1. Dacă un produs achiziționat nu te mulțumește 100%, îl poți returna în 14 de zile calendaristice de la momentul livrării. Trebuie sa trimiți formularul de retur prin email: ciprian@autodos.ro, până cel târziu în a 14-a zi calendaristică de la data livrării.
  2. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de catre client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 10 zile de la primirea returului, prin aceasi metoda care a fost si achitat.
  3. Nu se accepta la retur:
   • produsele cu ambalajul deteriorat, fara etichetele si inscriptionarile specifice;
   • produsele care nu se afla in ambalajul original;
   • produsele lipsite de accesoriile si componentele originale; de aceea, daca piesa solicitata de d-voastra are mai multe componente (formeaza un kit) nu montati partial din componente!;
   • piesele care nu a fost verificate înainte de montare cu privire la interschimbabilitate si prezinta urme de montaj, au fost vopsite, sudate, etc.;
   • piesele de origine comandate din depozite externe pentru care s-a solicitat plata in avans;
   • piese originale comandate gresit de catre client : piese electrice, chei, cilindri inchidere, module programate, piesele speciale fabricate pentru autoturisme din afara spatiului european, piese de siguranta (ex.: airbaguri, centuri de siguranta ), huse si acoperiri;
   • coletele care au mentionata suma de ramburs pe eticheta de transport.
 7. GDPR
  1. Subsemnatul/Subsemnata, declar si consimt in mod expres si neechivoc, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european si Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
  2. Sunt de acord ca societatea SC AUTO DOS SRL, cu sediul în Loc:Abrud, Str: Lt.Anca Virgil Nr:14, Jud: Alba, Romania, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în contractul de colaborare, la emiterea facturii, oferte de pret, bonuri de comanda în următoarele scopuri: Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților.

Copyright © AutoDOS 2024.

Ne gasesti si pe
Facebook logo